Гаранционни условия - Домакински Потреби ЕООД

Стоките, предлагани от Домакински Потреби ЕООД, за които е приложимо, имат гаранция от 1 месец, съгласно българското законодателство и търговската политика на производителя.

Всеки артикул, на който е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от Домакински Потреби ЕООД или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:
- адрес и телефон на оторизираните сервизи;
- гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители;
- гаранционен срок на купената стока;

При повреда на продукт с гаранционна карта на Домакински Потреби ЕООД в рамките на гаранционния срок, продуктът се изпраща до офиса на Домакински Потреби ЕООД за сметка на купувача.

След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента за сметка на Домакински Потреби ЕООД. Връщането се осъществява чрез куриерска фирма.

За продукти с гаранционна карта от производителя са валидни гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове се приемат единствено продукти с оригинални гаранционни карти, с които е получен продуктът. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде призната гаранцията.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.

За допълнителна информация можете да се свържете с Домакински Потреби ЕООД на тел. 0883301052 или и-мейл domakinski.potrebi@gmail.com